\\\\r\\\\n\\\\r\\\\n\\\\r\\\\n\r\n\r\n

PHASE 1

MẶT BẰNG

GIAI ĐOẠN 1 - THE FLORIDA
 Vị trí giai đoạn 1 (Phase 1) trong tổng thể Đại đô thị Novaworld Phan Thiết:
 


Mặt bằng tổng thể Phase 1:


 

| THIẾT KẾ CHI TIẾT PHASE 1: